çıxarılmaq

çıxarılmaq
«Çıxarmaq»dan məch. Əsgərlik yaşında olan bəzi gənclər siyahıdan çıxarılmışdı. S. H.. Uzun çəkişmədən sonra Aslan bəy çıxarılacaq neftin otuz faizini Quluya verməyə razı oldu. A. Ş..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • çıxarılma — «Çıxarılmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • aldadılmaq — məch. Tovlanmaq, yoldan çıxarılmaq, başdan çıxarılmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yekunlaşdırılmaq — məch. 1. Yekun vurulmaq, yekunu çıxarılmaq, cəm edilib hasili əldə edilmək. Həftənin axırında şərbafların işlədiyi muzd və apardıqları nisyə ayrıayrı yekunlaşdırılır(dı). Ə. Ə.. 2. məc. Nəticə çıxarılmaq, xülasə edilmək. İclasda çıxış edənlərin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • açılmaq — f. 1. Qapağı, örtüsü və s. götürülmək, düşmək, açıq hala gəlmək. Qutu açıldı. Qazanın qapağı açıldı. Damın üstü açıldı. Şüşənin ağzı açıldı. Qıfıl açıldı. 2. Aradakı maneə götürülmək, yaxud yox olmaq. Qarlar əridi, dağ kəndlərinə yol açıldı. //… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • alovlandırılmaq — məch. 1. Yandırılmaq, alışdırılmaq, alov çıxarılmaq. 2. məc. Qızışdırılmaq, şiddətləndirilmək, gücləndirilmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • azad — 1. sif. <fars.> 1. Azadlıqdan istifadə edən, başqasından asılı olmayan, sərbəst. Azad xalq. Azad əmək. Azad həyat. Azad seçki hüququ. 2. Maneəsiz, əngəlsiz, sərbəst, heç bir şeylə məhdud edilməyən. Azad ticarət. Azad satış. // zərf Rahat,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • azdırılmaq — məch. 1. Yoldan çıxarılmaq, sapdırılmaq, yayındırılmaq. 2. İtkin salınmaq, uzaqlaşdırılmaq, rədd edilmək. 3. Korlanmaq, pis öyrədilmək, ərköyün öyrədilmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • boşalmaq — f. 1. Boş olmaq, boş qalmaq, boş hala gəlmək. Ev boşaldı. Qablar boşaldı. 2. Bərkliyini, sərtliyini, gərginliyini itirmək; yumşalmaq. Atın quşqunu boşalıbdır. Dəri boşalıbdır. 3. Ciddiyyətini itirmək, zəiflik göstərmək, iradəsizlik göstərmək.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • buğlandırılmaq — məch. Buğ halına salınmaq, buğ çıxarılmaq, buxarlandırılmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bəlli — sif. Aydın, aşkar, məlum, meydanda olan. Bəlli məsələ. // Xəbər şəkilçisi ilə: bəllidir – aydındır, məlumdur, aşkardır, görünür. Dudkeş kimi bir papaq başında; Ağ tükləri bəllidir qaşında. M. Ə. S.. Əzəldən böyükdür gözəl vətənin; Dünyaya… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”